Waarom een leerstoel voor dementie op jonge leeftijd?

25 mei 2022 – Hoogleraar Dementie op jonge leeftijd, Yolande Pijnenburg, spreekt vandaag haar inaugurele rede uit. In deze video vertelt zij kort over de urgentie van haar leerstoel, wat deze precies inhoudt, hoe zij het gaat aanpakken en wat haar droom is:

Oratie Yolande Pijnenburg | Dementie op jonge leeftijd | 25052022 – YouTube

Yolande zet zich met hartย en ziel in voor deze relatief jonge mensen (jonger dan 65 jaar) waarvan hun leven drastisch verandert zodra ze de diagnose dementie krijgen. Zij wil zorgen dat bij deze groep de diagnose sneller herkent wordt en dat zij de ondersteuning krijgen die past bij hun levensfase.

Bekijk en lees meer over Yolande haar oratie: https://www.alzheimercentrum.nl/oratie-yolande-pijnenburg/