Hersenhelden #15 Podcast

2022 is een bijzonder jaar voor dementie-onderzoek geweest, met ongekende vooruitgang, verrassende wendingen en een historisch hoogtepunt.

Met Wiesje van der Flier en Yolande Pijnenburg, wetenschappelijk en medisch directeur van Alzheimercentrum Amsterdam, staan we stil bij een memorabel moment: voor het eerst in de geschiedenis heeft een geneesmiddel duidelijk effect laten zien op de ziekte van Alzheimer, door het verminderen van hersenschade en het vertragen van symptomen.

Wat betekent deze mijlpaal voor het veld? Wanneer kunnen patiënten hier baat bij hebben? En hoe staat het eigenlijk met medicijnontwikkelingen voor andere vormen van dementie? Samen blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar 2023, met optimisme en hoop.

📰 Persbericht van farmaceut Eisai met de resultaten van lecanemab
📈 Verslag van de presentatie met onderzoeksuitkomsten van lecanemab op de CTAD-conferentie 🧬 Interview met Lars Lannfelt, die door onderzoek bij een familie met erfelijke alzheimer op het idee kwam voor de ontwikkeling van lecanemab
🔬 Het YOD-MOLECULAR onderzoek, geleid door Yolande Pijnenburg, met als doel dementie op jonge leeftijd beter te herkennen en de oorzaak te ontrafelen
🧠 Over het belang van hersendonatie voor onderzoek naar oorzaken, diagnostiek en behandeling
🛥️ Het ABOARD consortium, geleid door Wiesje van der Flier, om ons voor te bereiden op een toekomst waarin we alzheimer kunnen stoppen voordat het start
🥬 Doe mee aan FINGER-NL: onderzoek naar het effect van leefstijlverbetering op het denkvermogen
⏱️ Doe mee aan het ABOARD-cohort en besteed een uurtje voor alzheimer
🦠 Feit of fictie: uitspraak van Bart de Strooper over de hoeveelheid onderzoek naar covid versus dementie, in een interview met The Guardian
🍺 Feit of fictie: onderzoek naar de hop, een ingrediënt van bier, en invloed daarvan op de ziekte van alzheimer

 

HersenHelden is de podcast van Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC over ziekten die leiden tot dementie, vooral op jonge leeftijd. Presentator, onderzoeker en proefpersoon Jetske van der Schaar gaat in gesprek met bijzondere gasten, van professor tot patiënt en van mantelzorger tot proefpersoon. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor betere zorg en baanbrekend onderzoek. Ze praten over alles wat erbij komt kijken om de problemen te ontrafelen en op te lossen. Wat hebben ze bereikt, waar staan we nu en hoe ziet de toekomst eruit?

Ga naar HersenHelden | Podcast on Spotify voor alle afleveringen van Hersenhelden