Het concept

WIN WIN; Mes snijdt aan twee kanten

Toptalenten uit uw bedrijf kunt u een onvergetelijke en leerzame ervaring geven om -met zijwieletjes- te leren ondernemen. En met u samen kunnen we op een unieke wijze een groot verschil maken in de strijd tegen Alzheimer.

Wat levert het op voor toptalenten én uw organisatie?

  • Platform voor Young Professionals om hun netwerk te verbreden
  • Gezamenlijk werken aan ondernemerschap
  • Persoonlijke ontwikkeling van toptalenten door het volgen van een programma vol inspiratie, team- en leiderschapsontwikkeling en onverwachte uitdagingen.
  • MVO: overstijgende betrokkenheid en zichtbaarheid door op interactieve wijze een (sociaal) initiatief te creëren
  • Samen ondernemen voor de wetenschap verrijkt het innovatief vermogen van uw toptalenten en daarmee uw eigen organisatie.

Wat levert het op voor het Alzheimeronderzoek?

  • Een substantiële en structurele bijdrage voor cruciaal wetenschappelijk onderzoek, nodig om de oplossing dichterbij te brengen
  • “Vrij-besteedbaar budget is broodnodig om snel nieuwe inzichten te kunnen opvolgen met onderzoek.”  Aldus Prof. Dr. Philip Scheltens directeur en neuroloog van het  Alzheimercentrum Amsterdam
  • Verbinden van de onderzoekswereld en het bedrijfsleven
  • Bouwen van unieke relaties voor de lange termijn – vergroten ambassadeurschap voor het Alzheimercentrum Amsterdam.

De uitdaging

De teams worden uitgedaagd om op een innovatieve manier samen te ondernemen om zoveel mogelijk inkomsten voor onderzoek naar de ziekte van Alzheimer te genereren. Zij zijn vrij om binnen kaders eigen invulling te geven aan de fundraising initiatieven daarbij rekening houdend met  de volgende  uitgangspunten:

HOEVEELHEID EURO'S

De potentie om aanzienlijke bedragen op te halen voor de Financiering van onderzoek naar de ziekte ven Alzheimer.

INNOVATIE

De mate waarin het initiatief origineel, creatief en innovatief is.

REPETITIE

De mate waarin het initiatief structureel en sustainable (jaarlijks) geld kan opleveren.

DIRECTE IMPACT

De snelheid waarmee het initiatief directe impact kan leveren, in de vorm van resultaten en een bewezen concept.

TEAMSAMENWERKING

De ontwikkeling die het team samen doormaakt en de energie die ze uitstralen.

AWARENESS

De mate waarin het resultaat awareness kan creëren en positief bijdraagt aan de reputatie van het Alzheimercentrum Amsterdam.