Het programma

Waarom?

Het primaire doel Team Alzheimer is het verkrijgen van substantieel en structureel geld voor cruciaal wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. Vanwege de unieke vereniging van het bedrijfsleven, hun toptalenten en de onderzoekswereld, is de impact van het Team Alzheimer veel groter; zowel voor de bedrijven, hun toptalenten als het Alzheimercentrum Amsterdam. Het Alzheimer Lab versterkt iedereen: WIN-WIN..

Programma opzet

Het Alzheimer Lab is een 9 maanden durend uitdagend programma dat in april 2014 van start is gegaan. Jaarlijks starten we in Januari met nieuwe teams die dan met het oude team drie maanden overlap hebben om de reeds bestaande initiatieven goed te kunnen overdragen. De teams werken als zelfsturende teams die worden aangestuurd door de COO voor de operatie en verantwoording afleggen aan het bestuur voor verplichtingen die zij aan willen gaan. 

Door het jaar heen worden er vijf kwartaalbijeenkomsten georganiseerd. Tevens is er een uitgebreid keuzeprogramma om deelnemers optimaal te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. De leden van de raad van Advies ondersteunen de teams op hun verzoek met hun expertise en netwerk. Meer informatie over de samenstelling van de organisatie van Team Alzheimer vind je hier

Teams

De deelnemers aan het Alzheimer Lab bestaan uit toptalenten van toonaangevende organisaties in Nederland. Verdeeld over vier teams zijn zij de uitdaging aangegaan om in korte tijd een initiatief op te zetten. Samen vormen de teams een bedrijf onderleiding van een bestuur en met de support van de Raad van Advies. 

Ieder team heeft zijn eigen naam en heeft zijn eigen project. De huidige projecten zijn:

Alzheimersocks

Oeps Vergeten

Mixed Ups

Strava

Oude Initiatieven

Hieronder treft u een overzicht van initiatieven die in het verleden reeds hebben plaatsgevonden.     

Alzheimer Heroes (2015), De Brug(2015/16), De Tijd Tikt (2014), Heart4Mind (Lions), Alzheimersocks (2014), Vergeten Geld en All Mixed up, The Challenge

Wat is Team Alzheimer?

Team Alzheimer is een samenwerkingsverband van het Alzheimercentrum Amsterdam en het bedrijfsleven. Ons doel is om brainpower en organisatiekracht van ± 35 toptalenten uit toonaangevende organisaties te bundelen om innovatieve fundraising projecten in de markt te zetten.

Wat?

• 12 maanden durende uitdaging waarin kennis, ervaring en organisatie kracht wordt gebundeld om zoveel mogelijk geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar dementie.

• Vijf bijeenkomsten, waarin ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling centraal staan.

• Begeleiding door experts van onze partner bedrijven en een breed Team van experts gezeten in de raad van advies van Team Alzheimer en daarbuiten.

Hoe?

• In teams van max 10 talenten bouwen aan winstgevende initiatieven, gezamenlijk werken aan sociaal ondernemerschap.

• Elk team bestaat uit toptalenten van toonaangevende organisaties in Nederland.

• Ondersteuning door adviseurs, inspiratoren en experts op het gebied van succesvol ondernemen, team Optimalisatie en new media.

Wie?

• Toptalenten van toonaangevende Nederlandse organisaties.

• Het programma wordt begeleid door Team Alzheimer.

• Expert panel van vooraanstaande bestuursleden en ondernemers voor evaluatie en advies.