Het programma

Het doel

Het primaire doel van Team Alzheimer is om brainpower en organisatiekracht van ca. 35 toptalenten uit toonaangevende organisaties te bundelen om innovatieve fundraising projecten in de markt te zetten. Op die manier willen wij substantieel en structureel geld ophalen voor cruciaal wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. Door het verenigen van het bedrijfsleven, hun toptalenten en de onderzoekswereld, kunnen wij samen als Team Alzheimer veel meer impact maken.

Win-Win: Team Alzheimer versterkt iedereen

Als bedrijf kun je je high potentials een onvergetelijke en leerzame ervaring geven door ze op een maatschappelijk verantwoorde manier te leren ondernemen. Zowel voor het bedrijf, als voor de kandidaat, maar natuurlijk vooral voor de ziekte van Alzheimer, kan via ons programma op unieke wijze het verschil gemaakt worden.

Wat levert het op voor toptalenten én uw organisatie?

  • Platform voor jonge professionals om hun netwerk te verbreden
  • Gezamenlijk werken aan ondernemerschap
  • Persoonlijke ontwikkeling van toptalenten door het volgen van een programma vol inspiratie, team- en leiderschapsontwikkeling en onverwachte uitdagingen.
  • MVO: overstijgende betrokkenheid en zichtbaarheid door op interactieve wijze een (sociaal) initiatief te creëren
  • Samen ondernemen voor de wetenschap verrijkt het innovatief vermogen van uw toptalenten en daarmee uw eigen organisatie.

Wat levert het op voor het Alzheimer onderzoek?

  • Een substantiële en structurele bijdrage voor cruciaal wetenschappelijk onderzoek, nodig om de oplossing dichterbij te brengen
  • “Vrij-besteedbaar budget is broodnodig om snel nieuwe inzichten te kunnen opvolgen met onderzoek.”  Aldus Prof. Dr. Philip Scheltens directeur en neuroloog van het Alzheimercentrum Amsterdam
  • Verbinden van de onderzoekswereld en het bedrijfsleven
  • Bouwen van unieke relaties voor de lange termijn – vergroten ambassadeurschap voor het Alzheimercentrum Amsterdam.

Programma opzet

Het Team Alzheimer programma is een 12 maanden durend uitdagend programma. Jaarlijks starten we in januari met nieuwe teams, die dan met het oude team drie maanden overlap hebben om de reeds bestaande initiatieven goed te kunnen overdragen. De teams werken als zelfsturende teams die worden aangestuurd door de COO voor de operatie en verantwoording afleggen aan het bestuur voor verplichtingen die zij aan willen gaan.

Door het jaar heen worden er vijf kwartaalbijeenkomsten georganiseerd. Tevens is er een uitgebreid keuzeprogramma om deelnemers optimaal te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. De leden van de raad van Advies ondersteunen de teams op hun verzoek met hun expertise en netwerk. Meer informatie over de samenstelling van de organisatie van Team Alzheimer vind je hier

De uitdaging

De teams worden uitgedaagd om op een innovatieve manier samen te ondernemen om zoveel mogelijk inkomsten voor onderzoek naar de ziekte van Alzheimer te genereren. Zij zijn vrij om binnen kaders eigen invulling te geven aan de fundraising initiatieven met daarbij focus op de volgende uitgangspunten:

Hoeveelheid Euro's

De potentie om aanzienlijke bedragen op te halen voor de financiering van onderzoek naar de ziekte van Alzheimer.

Innovatie

De mate waarin het initiatief origineel, creatief en innovatief is.

Repetitie

De mate waarin het initiatief structureel en sustainable (jaarlijks) geld kan opleveren.

Directe impact

De snelheid waarmee het initiatief directe impact kan leveren, in de vorm van resultaten en een bewezen concept.

Samenwerken

De ontwikkeling die het team samen doormaakt en de energie die ze uitstralen.

Awareness

De mate waarin het resultaat awareness kan creëren en positief bijdraagt aan de reputatie van het Alzheimercentrum Amsterdam

Meedoen als bedrijf?

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe partners en deelnemers voor het programma. Wil je meer informatie om als bedrijf deel te nemen aan het Team Alzheimer jong talenten programma? Neem dan contact op met Nicolle Dellaert: n.dellaert@amsterdamumc.nl of 06 12714886.