Meer kans op dementie bij mannelijke topvoetballers

Uit een studie onder mannelijke topvoetballers in Zweden, is gebleken dat zij een verhoogde kans hebben om op latere leeftijd neurodegeneratieve ziekten te ontwikkelen. De uitkomsten zijn zeer belangrijk. Deze data en vervolgonderzoek kunnen namelijk gebruikt worden om de risico’s in de sport in kaart te brengen en daar rekening mee te houden. (Neurodegenerative disease among male elite football (soccer) players in Sweden: a cohort study – The Lancet Public Health)

Over de afgelopen 100 jaar zijn de gezondheidsgegevens van ruim 6000 Zweedse spelers in de nationale competitie verzameld en vergeleken met 56.000 Zweden. Uit de data blijkt dat onder deze topvoetballers 50 procent een verhoogd risico op neurodegeneratieve ziekten heeft. Opvallend detail is, dat alleen de veldspelers getroffen worden, de keepers niet. De hersenen van voetballers staan dagelijks bloot aan schokken door valpartijen, het koppen van ballen en hard lichaamscontact.

Lees hier de studie die op 16 maart gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Public Health

 

Alzheimercentrum Amsterdam 

Bij het Alzheimercentrum Amsterdam wordt er ook veel onderzoek gedaan naar hersenletsel bij sporters. De NEwTON studie, onder leiding van dr. Jort Vijverberg, onderzoekt progressieve hersenschade veroorzaakt door traumatisch hoofd-hersenletsel. Met deze studie wil Alzheimercentrum Amsterdam mensen met risico op CTE onderzoeken, om meer te weten te komen over de symptomen en het beloop van de aandoening. 

Meer weten? Lees ook: