Onderzoeken

De volledige winst van Stichting Team Alzheimer komt ten goede aan onderzoek naar dementie in het Alzheimercentrum Amsterdam. Hun onderzoeksactiviteiten zijn gericht op het ontwikkelen van behandeling op maat voor hersenziekten, die dementie veroorzaken. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende oorzaak van dementie. Andere hersenziekten die dementie veroorzaken zijn bijvoorbeeld dementie met Lewy lichaampjesfrontotemporale dementie en vasculaire dementie.  Het onderzoek van het Alzheimercentrum concentreert zich rond drie onderzoekslijnen:

 

1. Interventie & preventie

Onderzoek naar medicamenteuze en niet-medicamenteuze (zoals leefstijl, voeding, beweging) behandeling om symptomen te remmen (interventie) of zelfs te voorkomen (preventie)

2. Op zoek naar de oorsprong

Ontrafelen van de ontstaansmechanismen van en het begrijpen van risicofactoren of beschermende factoren voor de ziekte van Alzheimer en andere hersenziekten

3. Diagnose & prognose

Het ontwikkelen van steeds betere diagnostische testen om hersenziektes al in een vroeg stadium (vóórdat er sprake is van dementie) aan te tonen. Daarnaast het kunnen voorspellen van het ziekteverloop: wat kan de patiënt verwachten?

Onderzoeken uitgelicht