Ingrid van Maurik

De afgelopen vijf jaar heeft Ingrid van Maurik onderzocht hoe diagnostische testen, zoals MRI-scans en alzheimereiwitten in hersenvocht, gebruikt konden worden om de kans op dementie te voorspellen bij patiënten met milde cognitieve stoornissen (in het Engels: Mild Cognitive Impairment (MCI)). Dit deed Ingrid door rekenmodellen te ontwikkelen die gebruik maken van informatie van patiënten (zoals leeftijd en geslacht), MRI-scans en alzheimereiwitten in het hersenvocht. Door deze gegevens te combineren, kan ze beter voorspellen hoe groot de kans is dat een individuele patiënt binnen 1 tot 5 jaar dementie krijgt. Deze rekenmodellen zijn opgenomen in de online tool ‘ADappt’. Hiermee wordt een stuk van de onzekerheid bij de diagnose MCI weggenomen. Dit is belangrijk voor de arts, om zo het behandelbeleid aan te passen. En dit is belangrijk voor de patiënt; een lage kans kan geruststellen. Een hoge kans kan belangrijk zijn voor het maken van keuzes over de toekomst. Ingrid promoveerde in mei 2020 cum laude op dit onderzoek. Ingrid vervolgt haar onderzoek door ziekteprogressie-modellen te maken waarin ‘patiënt-relevante’ uitkomstmaten centraal staan ( ADDITION ). Tot slot is Ingrid betrokken bij twee projecten waarbij de innovatieve techniek amyloid-PET centraal staat en onderzoekt zij hoe deze techniek geïmplementeerd kan worden in de routine diagnostiek (ABIDE clinical utility en AMYPAD).