Roos Jutten

De ziekte van Alzheimer kenmerkt zich door een achteruitgang van het denkvermogen (zoals het geheugen, taal, het vermogen om te plannen), wat leidt tot steeds meer problemen in het dagelijks leven. Deze veranderingen ontstaan niet van de één op de andere dag, en de ziekte van Alzheimer is dan ook een geleidelijk proces. Het doel van mijn onderzoek is om dit geleidelijke proces nauwkeuriger in kaart te kunnen brengen. 

Tijdens mijn promotie werkte ik aan het Catch-Cog project, waarin we een nieuw meetinstrument hebben samengesteld dat het verloop van dementie beter, en op een minder belastende manier kan meten dan traditionele tests. Dit meetinstrument bestaat uit een aantal tests die onderzoeken hoe het gesteld staat met iemands geheugen en vermogen om te plannen, aangevuld met een vragenlijst over het dagelijks functioneren. Ons instrument kan meer inzicht geven in de verbetering of verslechtering iemand met Alzheimer dementie. Dit is van groot belang voor het bieden van de juiste begeleiding en zorg, maar ook voor het evalueren van nieuwe behandelingen.

In mijn huidige werk als postdoc onderzoeker is het mijn missie om veranderingen in het denkvermogen door Alzheimer nog eerder en nog beter in kaart te brengen. Hiervoor zal ik gebruik maken van nieuwe computertests die maandelijks worden afgenomen bij mensen die Alzheimerschade in de hersenen hebben, maar (nog) geen dementie. Dit onderzoek zal ik doen in samenwerking met Harvard Medical School (Boston, USA), en dit zal naar verwachting eind dit jaar van start gaan.